default_mobilelogo

2. EESTI RAHVA TÄNUMEDALI KIRJELDUS
Tänumedal on valmistatud kullast. Tänumedalil on kuldsel sõõril kujutatud Eesti Vabariiki (1920. a. Tartu rahulepingujärgsete piiridega). Medali äärt ääristavad hellalt hoidvad käed. Kõik kujundid on reljeefsed. Medali tagumine külg on sile, sellel on ära näidatud väärismetalli proov. Medali läbimõõt on 30 mm.
Medali alumises osas on lehtedest ornament, millel asub kirilint ”EESTI EEST”. Lindil on kullast tammeleht tõruga ja Tänumedali valmistamise aasta. Medalit kantakse lindiga, mille laius on 30 mm. Lindi värvused jagunevad järgmiselt:
1) valge – 2 mm;
2) sinine – 3 mm;
3) valge – 3 mm;
4) must – 3 mm;
5) sinine – 8 mm;
6) must – 3 mm;
7) sinine – 3 mm;
8) valge – 3 mm;
9) sinine – 3 mm;
10) valge – 2 mm

3. EESTI RAHVA TÄNUMEDALI ANNETAMINE

3.1. Tänumedaliga vääristatakse:
1) isikut, kellele pole Eesti Vabariigis osutatud riiklikku tunnustust, kuigi ta vääriks teenete eest Eestile;
2) kui medalikandidaati toetab vähemalt 3 000 eestlast või Eesti Vabariigi kodanikku oma allkirjaga;
3) autasustamist vääriva kandidaadi puhul, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

3.2. Tänumedali väljastamist administreerib Eesti Rahva Tänumedali Komitee (edaspidi: Medalikomitee), mis moodustatakse kõikide nende kodanike ja organisatsioonide poolt, kes Tänumedali väljaandmist on toetanud.
Ettepaneku Tänumedali annetamiseks võivad teha nii Medalikomiteesse kuuluvad kodanikud kui ka organisatsioonid.

3.3. Tänumedali laureaat valitakse välja Medalikomitee liikmete poolt hääletusel lihthäälteenamuse alusel. Hääletamine viiakse läbi kas interneti või Eesti Posti vahendusel.
Tänumedalit võib määrata postuumselt. Postuumselt annetatud Tänumedal antakse üle laureaadi perekonnaliikmele või sellele organisatsioonile, kuhu autasustatu kuulus. Tänumedali võib üle anda ka mõnele muuseumile.

3.4. Kui Medalikomitee on tunnistanud Tänumedali kandidaadiks esitatud isiku eesti rahva tunnustuse vääriliseks, viiakse läbi kampaania, mille käigus kogutakse punktis 3.1.2 mainitud isikute hulgas toetusallkirju väljavalitud isiku autasustamiseks, samuti rahalisi vahendeid Tänumedali valmistamiseks.

3.5. Tänumedali kätteandmise aja ja koha otsustab Medalikomitee aktiiv.
Kui Tänumedali laureaat pole mingil põhjusel võimeline autasu vastu võtma, lahendab Medalikomitee aktiiv kiireloomulisel koosolekul teenetemärgi üleandmisega seonduvad küsimused.

3.6. Tänumedali üleandmise au saab osaks isikule, kes on kogunud kõige enam allkirju medalikandidaadi toetuseks.

3.7. Tänumedaliga juurde kuulub iluköites tunnistus, mis muu hulgas sisaldab Tänumedali statuuti ja kõigi toetajate nimesid. Kirjeldatud üriku üleandmise au saab osaks isikule, kes järgmisena kogunud enim toetusallkirju.

4. EESTI RAHVA TÄNUMEDALI KANDMINE
Tänumedalit kantakse koos lindiga vasakul pool, sõjaliste autasude olemasolul nende järel.

5. EESTI RAHVA TÄNUMEDALI STATUUDI MUUTMINE
Tänumedali statuuti võib muuta või uuendada Medalikomitee liikmete häälteenamuse otsusel.