default_mobilelogo

Tänumedali tutvustus

Eesti Rahva Tänumedal on kodanikualagatuse korras ja eesti rahva toetusel väljastatav sõltumatu autasu, mis annetatakse füüsilisele isikule Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest.

Ülevaade

Eesti Rahva Tänumedal (edaspidi: Tänumedal) on valmistatud kullast (proov 750) ning kaalub 80,80g. Tänumedali kujundas Ain Saar ja medali valmistas OÜ Wõro Büroo. Tänumedaliga kaasneb lisaks köidetud raamat, mis sisaldab tänumedali statuuti ja kõigi toetajate nimesid.

Ajalugu

Eesti Rahva Tänumedali idee pärineb Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr.1 liikmelt Ain Saarelt. Üleskutse Eesti Rahva Tänumedali sisseseadmiseks tehti avalikuks Tartus 29. märtsil 2008 aasta Jüri Kuke XIII mälestuskonverentsil.

Tänumedali sisseseadmiseks korjasid igapäevatöö kõrvalt toetusallkirju 23 inimest (Tauno Rahnu, Heli Lepik, Harald Mäepalu, Arvi Saar, Urmas Saar, Boris Takk, Ülo Zirnask, Evald Laidvere, Alar Mägi, Heino Martinson, Jannu Holsting, Anna Rosalie Udre, Veiko Laas, Arne Sarapuu, Ain Saar, Riho Lallu, Mia Daniel, Toivo Jaas, Eha Särev, Heino Martinson, Vallo Paosalu, Ülo Pajumets, Tiit Öpik, Heino Passimägi ja Kalmer Kaljuvee) kes said ühtekokku 4226 toetusallkirja. Tänumedali valmistamiseks tegi oma annetuse 164 inimest ning ühtekokku annetati 52 690 krooni ja 50 senti. Suurema rahalise annetuse on teinud Erwin Pari, Indrek Avarand, Ilmar Tamm, Valdo Helmelaid, Arne Sarapuu, Mihkel Tammepuu, Tauno Rahnu, Ly Lehtmets, Peeter Remann, Mart Kimask ja Virve Kaasik ning Riho Lallu.

Ettepanekut Eesti Rahva Tänumedali sisseseadmiseks ja annetamist 2008. aastal vabadusvõitlejale Harald Nugiseksile toetasid organisatsioonidest Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1, Uus Euroopa, Eesti Sõjameeste Sakala Ühing, Võrumaa Sõjameeste Ühendus, Eesti Rahvuslik Liikumine, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus, Eesti Vabadusvõitlejate Rakvere ühendus, Eesti Leegioni veteranide Virumaa klubi, Põlvamaa Vabadusvõitlejate Ühendus Eesti Iseseisvuspartei ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi. Kullast tänumedali valmistamise kogumaksumuseks oli 54 332 krooni.

Peavoolumeedia vaikis Eesti Rahva Tänumedali ettepaneku maha. Tänumedali teavet edastasid interneti uudisteportaalid Minut, Lõuna, Järvamaa infoportaal ja Terve Mõistuse Sündikaat. Samuti ajalehed Pärnu Postimees, Põlva Koit, Jõgeva maakonna leht Vooremaa, Lääne-Virumaa nädalaleht Kuulutaja, Laekvere Valla Sõnumid, Võrumaa Teataja, Eesti Evangeelse Luteri Kiriku ajaleht Eesti Kirik, Harju Ekspress, Saare maakonna päevaleht Meie Maa, Rapla ajaleht Nädaline, Kanada eestlaste ajaleht Eesti Elu, Järva Teataja ja Lõunaleht, samuti Raadio Mania, Raadio Kuku ja Nõmme Raadio. 

Tänumedali komitee 

Tänumedali väljastamist administreerib Eesti Rahva Tänumedali Komitee, mis moodustatakse kõikide nende kodanike ja organisatsioonide poolt, kes Tänumedali väljaandmist on toetanud. Ettepaneku Tänumedali annetamiseks võivad teha nii Medalikomiteesse kuuluvad kodanikud kui ka organisatsioonid.

Tänumedali annetamise tingimused 

Tänumedaliga vääristatakse: 1) isikut, kellele pole Eesti Vabariigis osutatud riiklikku tunnustust, kuigi ta vääriks seda teenete eest Eestile; 2) kui medalikandidaati toetab vähemalt 3 000 eestlast või Eesti Vabariigi kodanikku oma allkirjaga; 3) autasustamist vääriva kandidaadi puhul, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

Tänumedali laureaat valitakse välja Medalikomitee liikmete poolt hääletusel lihthäälteenamuse alusel. Hääletamine viiakse läbi kas interneti või Eesti Posti vahendusel. Tänumedalit võib määrata postuumselt. Postuumselt annetatud Tänumedal antakse üle laureaadi perekonnaliikmele või sellele organisatsioonile, kuhu autasustatu kuulus. Tänumedali võib üle anda ka mõnele muuseumile.

Kui Medalikomitee on tunnistanud Tänumedali kandidaadiks esitatud isiku eesti rahva tunnustuse vääriliseks, viiakse läbi kampaania, mille käigus kogutakse toetusallkirju väljavalitud isiku autasustamiseks, samuti rahalisi vahendeid Tänumedali valmistamiseks.

Tänumedali kätteandmise aja ja koha otsustab Medalikomitee aktiiv.

Tänumedali üleandmise au saab osaks isikule, kes on kogunud kõige enam allkirju medalikandidaadi toetuseks. Tänumedaliga juurde kuulub iluköites tunnistus, mis muu hulgas sisaldab Tänumedali statuuti ja kõigi toetajate nimesid. Kirjeldatud üriku üleandmise au saab osaks isikule, kes järgmisena kogunud enim toetusallkirju.

Tänumedali laureaadid

Tänumedalit on hetkel välja antud ühel korral. Esimene Tänumedal annetati 19. oktoobril 2008 Toris, Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus vabadusvõitlejast sõjasangarile kapten Harald Nugiseksile.