default_mobilelogo

Tänumedali tutvustus

Eesti Rahva Tänumedal on kodanikualagatuse korras ja eesti rahva toetusel väljastatav sõltumatu autasu, mis annetatakse füüsilisele isikule Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest.

Eesti Rahva Tänumedal

1. ÜLDSÄTTED
Eesti Rahva Tänumedal (edaspidi: Tänumedal) on eesti rahva toetusel väljastatav sõltumatu autasu, mis annetatakse füüsilisele isikule Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest. Tänumedal seati sisse 19. oktoobril 2008 kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia korras.