default_mobilelogo

Artiklile reageeriti kirjalikult telefonitsi, see oli arvukate vestluste teemaks ja käsitlusaineks isegi HTV uudisteprogrammis. Ei saa just öelda, et ettevõtmine ebaõnnestus.


Seni vaikiv kõrvaltvaataja roll ei rahulda enam ka muidu nii rahuliku meelega võrulasi. Vaba- Sõltumatu Noorte Kolonn Nr. l .on olemas ja tegutseb ja seda tuleb niimoodi ka võtta.

Loodame, et saame oma ülevaatega mõnevõrra rahuldada ka lugejate uudishimu arvamustest selle noorte initsiatiivi kohta. Artikli autorite isikute kohta antud värvikad kirjeldused jäävad, sedapuhku avaldamata. Teemat silmas pidades.. Aja nõuet silmas pidades peaksid jääma avaldamata ka saabunud anonüümsed mõtteavaldused. Nende äratrükkimine poleks aus eelkõige nende autorite suhtes, kes oma nime artikli alla kirjutada ei häbanenud. Paraku ei ole meil elementaarset diskuteerimisoskust, ausust ja julgustki. Seepärast saavad teemaga haakuvad lõigud kõik anonüümselt ara toodud.

* Mul on rahva seast tulevasse initsiatiivi rohkem usku kui ülevalt pealesurutud asjaajamisse. Kas Rahvarindest ei saa ka viimaks karskusühingu taoline organisatsioon, kui teda niimoodi toetama kiputakse? Las rahvas ise otsustab, on talle vaja noorte kolonne, Rahvarinnet või roheliste liikumist.

* Võib olla oleks õigem mitte neid takistada ja keelata, vaid avaldada nende tegevusprogramm. Siis on kohe näha, kas nad nii väga vastalised ongi, või on nendegi liikumine mõeldud uutmise toetuseks.

* Mingit korda meil Võrus ei ole. Teie aga teete noortele hulgaanidele veel reklaamigi. Miilits ei võta üldse midagi ette... Praegune olukord on talumatu ja häbiks kogu Võrule. Kus ja kas need poisid üldse töötavad? Kas keegi ka seda kontrollib?

* Miks ei lasta Vaba Sõltumatu Noorte Kolonn nr. l avalikult esineda ja oma plaanidest võrulastega rääkida? Arvan, et senine surutuse ja solvumistunne ongi see, mis neid mõtlematustele tõukab.

* Ei maksa noori niimoodi ka maha teha! Nendelt tribüünidelt on ka varem rumalat juttu räägitud. Mul on selline tunne, et see artikkel oli tellimise peale kirjutatud.

* Kes rahva ette esinema kipub, sellel peab ka midagi ütelda olema. Kes need esinejad üldse olid? Iga mees peaks ennast ikka rahvale tutvustama.

* Ise olete süüdi, et olete need noored hüljanud! See oli esimene kord neil rahva ette tulla, ei ole ilus neid nii tuliselt kritiseerida. Kas hukkamõist jääbki nende noorte tegevuse ainukeseks hinnanguks?

* See 1. mai paraad... Sääl oli eksimusi, aga ka palju õigust! See oli 1940. a. juunikuus, kuupäeva ei mäleta. Olin Kreutzwaldi pargis, oli ilus päikesepaisteline ilm. Rahvast oli palju. Siis tuli grupp mehi, nende ees sammus sõjaväevormis mees. Nad tulid Katariina tänavat mööda Kreutzwaldi ausamba juurde. Siis pidas kõne sõjaväevormis mees. Kõne oli venekeelne. Teised sõna ei võtnud. Ei olnud muusikat, ei olnud plaksutajaid ja keegi selle grupiga ei ühinenud...

* Ma ei saanud kuidagi lahti piinlikkusetundest, kui pargis neid kõnelejaid kuulasin. Meie jaoks on see Lauluisa park! Siia kõlbaks hoopis midagi muud: luuleõhtud, rahvalaulud, kooride kontserdid, kirjanduslikud kohtumised jne.
Vaikuski sobib siia enam kui käratsev seltskond. Maha laitmata uusi traditsioone püüdkem säilitada ka vana, meile omast.

* See ehitamise lugu kaimistul on palju murettekitavam kui esinemine maipühade ajal. Ei saa aru, miks sellesse nii ükskõikselt on suhtunud kalmistu valdajad? Kui palju on meil peatatud omavolilisi ehitusi, kui palju aru peetud kasvõi Kreutzwaldi pargi projekti üle. Siin aga on kalmistu! Kas see ei ole tõesti kellegi asi?
Võibolla on neid vaja juhendada, tellida projektid, abistada materjalidega... Ka seda ei ole! Ei saa aru...

Ma ei ütle, et see on vale, mis te kirjutate. Ma arvan, et praeguses olukorras on õige eestlase kohus vaikida. Pidage silmas, ega teiegi pääse, kui ajad peaksid muutuma!

* Mina ei usu küll ühtegi neist loosungite kandjatest. Vaatasin nüüdki neid plakateid ja arvasin ära tundvat provokaatori...

* Las noored tegutsevad! Vaadake, kui aktiivsed nad on, pidevalt on midagi käsil... On kahju, et miitingul mikrofonid välja lülitati. Oleks tahtnud kuulda, millest räägiti. Jällegi lõi keegi kartma? Mida?»

Nende mõttekildude mitmekesisuses pole midagi erilist, kuuluvad need ju erinevatele autoritele. Võibolla et tähtsam nende erinevuse mõistmisest on aga arusaamine, et iga üldisest stambist erinev mõtlemine ei ole kaugeltki veel teisitimõtlemine, iga julgem sõnaseadja aga ei ole veel dissident.
Peaks olema arusaadav, et stereotüüpsest mõttemallist ja käskude kummardamisest võib nieid vabastada vaid kõikide ettepanekute ja arvamuste arvestamine. Rohkeni sotsialismi — eks see tähenda ühest küljest ka enamat arutamis- ja otsustamisvabadust, diskussioonikultuuri ja ettepanekute argumenteeritust.
Vastuseks nendele, kes meie julgeoleku kohta pärisid, teatame, et keegi meid millegagi ähvardanud ei ole. Sedasama lubame omalt poolt ka HTV uudistesaadete toimetajale.

Aare Urm, Leo Dolenko, Jaak Kärson

Allikas: Töörahva Elu 1988