default_mobilelogo

Lähenemas on Võru linna 223. sünnipäev. Selle tähtpäeva üritused juba toimuvad ja jätkuvad kuni 20. augustini. Linna pikka ajalugu arvestades on viimased aastad toonud palju muutusi, mis on nii linnaelanikele kui ka linna külalistele silmaga nähtavad.

Linn muutub ja areneb. Majad ja tänavad on saanud uue ilme, linnas on avatud mitu uut nüüdisaegset kaubanduskeskust. Paranenud on linnaelanike võimalused sportida ja vaba aega veeta. Võru noortele antav haridus on konkurentsivõimeline ja võimaldab jätkata haridusteed kõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal.
Kasvanud on inimeste sissetulekud. Viimase aasta jooksul on linnale laekuv üksikisiku tulumaks kasvanud kümme miljonit krooni, mis tähendab linnaelanike sissetulekute kasvu 84 miljoni krooni võrra.
Kuid kasvanud võimalused seavad linna ette ka uusi ülesandeid. Tänavu investeeritakse üle 12 miljoni krooni linna tänavate ja kõnniteede seisukorra parandamisse.
16 kruusakattega tänavat, kokku 4,3 km, saavad tolmuvaba asfaltkatte. Spordihall on küll parandanud oluliselt linnarahva aastaringseid sportimisvõimalusi, kuid vaja on ka korralikku täismõõtmetes kergejõustikustaadioni. Selle projekteerimine praegu käib. Valmimas on Koreli ümbruse heakorrastamise projekt. Sellega muudetakse aastaid unaruses olnud piirkond linnarahvale tõeliseks puhkealaks. Unustatud ei ole ka Tamula järve ümbruse heakorrastamist. See projekt jätkub koos Katariina allee ja Seminari väljaku rekonstrueerimisega.
Ükski linn ei saa kunagi päris valmis. Loetletud ettevõtmised on ainult üks osa linnas praegu toimuvatest ja lähemas tulevikus ees seisvatest töödest. Sooviksime teha palju rohkem, kui piirid seab linna rahakott.
Linna sünnipäev langeb ajaliselt kokku Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevaga. Riigi iseseisvuse taastamisel on Võru linnal olnud tähelepanuväärne roll. Olid ju Võru noored need, kes esimesena Eestis marssisid Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr 1 ridades loosungitega Võru linna tänavatel. Võru noored olid need, kes 1987. aastal korrastasid Vabadussõjas langenute kalmistu ja taastasid seal olnud monumendi. Needsamad noored heiskasid esimesena Eestis meie sinimustvalge rahvuslipu Suure Munamäe tornis. Nende pöördeliste sündmuste ja kodanikujulguse tunnustamiseks ja seoses kolonni 20. aastapäevaga annab Võru linnavolikogu sellel aastal kolonni juhile Ain Saarele linna kõrgeima autasu — Võru linna teenetemärgi. See antakse koos preemiarahaga kätte linna sünnipäeval.
Praegune linnavõim usub, et linna ettevõtmised leiavad linnarahva toetuse ja poolehoiu. Ei ole ju tähtsamat üleannet kui teha seda, mida ootavad meilt linnaelanikud. Arendagem ja hoidkem koos seda armsat ja imelist linna Tamula järve kaldal, et meie kodulinn muutuks iga aastaga paremaks ja puhtamaks, kaunimaks ja turvalisemaks.
Linna sünnipäeva puhul toimub linnas hulgaliselt üritusi. Toogu need päevad võrulastele ja meie külalistele rõõmu, põnevust ja toredaid elamusi!
Soovin kõigile võrulastele Võru linna sünnipäeval palju õnne ja tervist ning kordaminekuid ettevõtmistes.

Tõnu Anton, Võru linnavolikogu esimees
Allikas: http://www.vorumaateataja.ee/