default_mobilelogo

„Sakala maleva juhtkonna idee ja Lõuna-Eesti malevate esindajate ühise otsuse põhjal hakati 2000. aasta jaanuaris välja andma ajalehte OMA MAA. Leht ilmub üheksandat aastat ja on jõudnud 100-nda numbrini.

Selles on saanud väljundi oma mõtetele ja mälestustele paljud aatelised inimesed. Ajaleht on andnud informatsiooni kõikide Lõuna-Eesti malevate ja nende eriorganisatsioonide tegevusest. OMA MAA esimese numbri juhtkirjas avaldatud mõte, et meie rahval on vaja tagasi pöörduda oma juurte juurde, on õige ja lehes rohkesti kajastatud. Tagasipöördumine saab toimuda oma rahvuslikku väärikust hoidnud ja propageerinud inimeste abil.
 
Meil kõigil on oma osa rahvusliku väärikuse loomisel. Väga tähtis on järjepidevuse hoidmine. Need inimesed, kes jäid truuks oma rahvale ja isamaale, on meile eeskujuks. Sügav lugupidamine nendele! Tänu nende võitlusele ja lootustele oleme tänapäeval vaba rahvas. Vabadust tuleb hoida ja kui vaja, siis olla valmis seda kaitsma relvaga. Seda saab teha inimene, kes on omandanud vastavad oskused ja kel on olemas tahe.“

Nõnda on kaitseliidu malevate ajalehe OMA MAA juubelinumbris kirjutanud Ants Nurk Jõgevalt. Tema kirjutises torkab silma sõnapaar rahvuslik väärikus, mis meie peavoolu meedias ja elus tervikuna on unustatud. Miks? Sellele võiksime üheskoos vastust otsida.
Ilma rahvusliku au ja väärikust taastamata ei saa Eesti seada endale uusi ja kõrgemaid eesmärke. Need eeldavad terve rahvusliku vaimu äratamist. Ja seda mitmetel tasanditel, kõigis ühiskonnakihtides. Eriti aga seal, kus eetika ja moraalireeglid on teravdatult inimeste vaateväljas ja kus nende kahjustamine või rikkumine ohustab kogu riigi ning rahva mainet.

„Ükski siht, ükski aade pole palju väärt kui seda kandev inimene pole küllalt moraalne ja eetiline“, kirjutati Eesti riigi algusaegadel meeldetuletusena intelligentsile. Pole asjatu seda nüüd taas meenutada. Ühel ja teisel kombel, ühes ja teises kontekstis on OMA MAA seda ilmumahakkamise algusest ka teinud. Mitte pealesuruval ja moraliseerival vaid delikaatsel ning tasakaalukal moel, hoidudes eemale peavoolu meedia ebakultuursest ja kohati labasest ajakirjandustraditsioonist. Militaarteemat viljeleva väljaande puhul on see nähtuseks omaette...
Rahvusliku võitlusvaimu äratamisele on OMA MAA juubelinumbris pühendatud lugu „Äratajate hääl“, mis annab põhjaliku kronoloogilise ülevaate Võru Sõltumatu Noortekolonni nr.1 tegevusest rahva letargilisest surmaunest äratamisel kakskümmend üks aastat tagasi. Kirjutis veenab lugejaid, et ka üksikud on võitlusväljal sõdurid ning et isamaaline mõte ja meel ühendatuna piiritu aususe ning sihikindlusega oligi see jõud, millele toetudes Võru noored panid 1987.aastal aluse poliitilisele jääminekule Eestis. Ning alles seejärel julgesid suu avada loomingulised liidud ja laulvad revolutsionäärid, kes nüüd ainsatena tähelepanulainetes kümmelda soovivad. Toonastes Võru sündmustes oli väljapaistev koht Ain Saare tegevusel, keda tuntakse põhimõttekindla inimesena praegugi. Tal on sihte, mille saavutamise nimel on vaja võidelda ning Eestis on asju, mis vajavad tõsist õgvendamist ja sirgeksrääkimist kui tahame liikuda päris-Eesti, mitte pseudo-Eesti suunas. Seda rõhutavad kõnesoleva lehenumbri kõik autorid, eriliselt aga Valev Kaska raamatut „Vastupanuvõitlus“ tutvustavas artiklis. Just sääraste inimeste vaimsust ja eneseohverdust on OMA MAA hinnanud ning oma nappe veerge neile tegevusaastate jooksul ka avanud.

OMA MAA on Eesti ajakirjandusmaastikul isamaakasvatuse ja kaitsetahte kasvatamise väike aga ilus nähtus. Kes selle lehe lugejaks kord on saanud, on selle lugejaks ka jäänud.
Olemasoluõiguse on väljaanne ammu tõestanud ent edasise eluõiguse eest peab temagi võitlema. Juubelinumbri ilmumise puhul peetud koosolekul Viljandis julgustasid nii ajalehe OMA MAA asutajad, autorid kui ka lugejad toimetajaid Priit Sillat ja Kerstin Käärikut senist tulemusrikast tegevust jätkama. Nüüdseks ongi trükikojast tulnud juba ka OMA MAA 101. number.

Ants Sild

Ajalehe OMA MAA kaastööline 2000. aastast alates
allikas: Terve Mõistuse Sündikaat 26. mai 2008