default_mobilelogo

4. jaanuar 

Ilmus Kolonni häälekandja Avalik Arvamus esimene number. 

9. jaanuar 

Toimus Kolonni teine üldkoosolek. Raivo Paasi eestvedamisel tehti pöördumine «Üleskutse teineteise-mõistmisele». 

Kolonni liige Meelis Ivask vallandatati töölt. 

13. jaanuar 

Kolonn osales kultuurimajas Kannel läbi viidud kohtumisel rajoonijuhtidega. 

27. jaanuar 

Kolonn kirjutas järelepärimise Eesti Televisiooni selgituse saamiseks, miks Ain Saar telesaatest «Kaks takti ette» välja jäeti. 

2. veebruar 

Kolonn viis kalmistul läbi mälestustseremoonia Vabadussõjas langenutele. 

Toimus komsomoli ja Kolonni esindajate kohtumine Rannatares. Kolonni liikmed osalesid üle-eestilises lendlehtede levitamises. 

18. veebruar 

Töörahva Elus avaldati Võru Rajooni Sõja- ja Tööveteranide Nõukogu artikkel, milles sõimati kolonni liikmeid ekstremistideks. 

20. veebruar 

Kolonn jaotas linnas lendlehti üleskutsega süüdata aknal küünal vabariigi aastapäevaks. 

24. veebruar 

Kolonn dekoreeris Vabadussõjas langenute kalmud kuuseokstest kirjaga «Eesti Vabariik 70». Kalmudel süüdati küünlad. Diakon Jüri Pallo luges langenuile hingepalve. Kolonn osales jumalateenistuses Võru Katarina kirikus. 

Samal õhtul panid võimuesindajad Vabadussõjas langenute kalmudel toime vandalismiakti.

25. märts 

Kolonn viis läbi küüditatute mälestuspäeva Võru Kreutzwaldi pargis ja Võru raudteejaamas. Kolonni liikmed Raul Koppel ja Anti Neering vallandati töölt Võru Gaasianalüsaatorite tehasest.

Hiljem anti Ain Saar ja Kaja Tullus selle ürituse korraldamise eest kohtu alla.  

27. märts 

Kolonn jätkas sügisel alustatud töid Vabadussõjas langenute kalmistul, alustati samba taastamisega. 

3. aprill 

Kolonn kirjutas Võru Prokuratuurile avalduse, milles nõuti 24. veebruaril vandalismiakti toimepanijate karistamist. 

14. aprill 

Rajooni täitevkomitee võttis vastu määrus ehitiste ja rajatiste kohta, et keelata Vabadussamba taastamist. 

15. aprill 

Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr. 1 juht Ain Saar vallandati töölt. 

16. aprill 

Kolonn osales Tartu muinsuskaitsepäevadel. Levitati kolonni deklaratsiooni, milles kutsuti mitte tunnistama 28. jaanuari miitingute ja demonstratsioonide vastast seadust. Mittetunnustamise demonstreerimiseks kutsuti rahvast 1. maiks Võrru. 

22. aprill 

Tähistasime tõrvikutega läbi Võru linna marssides Jüriöö ülestõusu. 

30. aprill 

KGB Võru osakonna töötaja pakkus Ain Saarele võimalust emigreeruda Rootsi. Ain keeldus. 

Kirumpää kantsi varemetes toimus Nõukogude punalippude põletamine.

1. mai 

Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonn Nr. 1 hõivas Punaste Küttide (Vabaduse) väljakul tribüüni. Esmakordselt Eestis seati üles nõudmine Eesti riiklikuks iseseisvuseks. 

5. mai 

Töörahva Elu avaldas artikli «Maimeeleolud», milles suhtuti Kolonni 1. mai demonstratsiooni neutraalselt. 

7. mai 

Töörahva Elu avaldas kirja, milles kritiseeriti Kolonni demonstratsiooni ja iseseisvusnõuet. 

8. mai 

Kolonn korraldas Kreutzwaldi pargis kõnekoosoleku. 

14. mai 

Osalesime Võru muinsuskaitsepäevadel. 

15. mai 

Vabadussõjas langenute kalmudel sooritati II vandalismiakt. Ristid tõugati ümber. Osa neist purustati. Maha oli murtud lipuvarras, kus töö käigus lehvis sinimustvalge lipp. Vandalismiakti sooritajaid pole tänini leitud. Tegime avaliku kirja «Mis saab meie kalmistutest?». 

16. mai 

Toimus Kolonni pikett Võru linna ESN TK ees. Nõuti kalmisturüüsta-jate avalikustamist. 

17. mai 

Töörahva Elus avalikustas SAO ülem teate, et Vabadussõjas langenute kalmudel toime pandud vandalismiakti uuritakse. 

19. mai 

Uurija Serikova saatis Ain Saarele kirja, milles avalikustati 24. veebruari vandalismiakti sooritajad, kuid kuna vandaalide tegevus oli tingitud «valesti mõistetud teenistus- ja kodanikukohustusest ning ekslikust arusaamast», siis kurjategijaid ei karistatud. 

20. mai – 22. mai 

Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonn Nr. 1 korraldas esimese üle-eestilise rahvuslaste poliitilise kokkusaamise nimetusega «Kevadkool 88» Ortumal. Kohale tuli 105 esindajat 7 erinevast organisatsioonist ja ühendusest. 

20. mail pühitses õpetaja Villu Jürjo Kolonni lipu. 22. mail toimus «Kevadkoolis 88» osalenutele Vabadussõjas langenute kalmude ühiskülastus. 

24. mai 

Ain Saar oli kutsutud Võru rajooniarhitekti juuurde. 

25. mai 

Rajooni täitevkomitee tegi kirja Võru muinsuskaitsjatele, milles paluti Vabadussamba töö peatamiseks abi. 

28. mai 

Kolonn lõi vaba sõna tribüüni Võru Kreutzwaldi pargis. 

1. juuni 

Kolonn IV üldkoosolek. 

4. juuni 

Kolonn tegi ettekande noortefoorumil kinos Kosmos Tallinnas. 

10. juuni 

EKP Võru Rajoonikomitee püüdis Võru Gaasianalüsaatorite tehases ning Võru Naha- ja Jalatsikombinaadi vene töötajate seas õhutada rahvastevahelist vaenu. Venelaste seisukoht oli, et Vabadussammas ja selle avamine on eestlaste endi asi. 

14. juuni 

Kolonn viis Kreutzwaldi pargis läbi küüditatute mälestuspäeva. 

Kolonni üldkoosolek lühendas organisatsiooni nime ning edaspidi kasutasime nimetusena Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1. 

21. juuni 

Sõltumatu Infokeskus teatab Kolonni ja ERSP Tartu algatuse nõudmisest meelsusvangide vabastamiseks. 

22. juuni 

Vabadussõjas langenuile pühendatud monument sai valmis. 

Ilmus Avaliku Arvamuse 7. number, mis jäi 1988. a viimaseks. 

23. juuni 

Kolonn taasavas Vabadussamba Võru kalmistul. Kohale oli tulnud 8000 – 10 000 inimest üle kogu Eestimaa. 

Roosisaarel toimus Kolonni jaanituli. 

28. juuni 

Töörahva Elu avaldas esmakordselt Kolonni positiivselt suhtuva kirjutise «Rahvuslippude alla ärgu mahtugu valet». 

1. juuli 

Kolonn osales Tallinnas toimunud piketil, mis nõudis meelsusvangide vabastamist. 

7. juuli

Töörahva Elu avaldas kirjutise «Suvepäevalised ootavad perestroikat». Intervjuu korras avaldasid noorkommunistid mõtteid noortekolonnist.

 8. juuli 

Kolonni V üldkoosolek. Valiti II volikogu. 

11. juuli 

Toimus kohtuistung. Ain Saart taheti vastutusele võtta 1. mai ja 28. mai demonstratsioonide organiseerimise eest. Kohus mõistis Aini õigeks.

12. juuli 

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 heiskas sinimustvalge lipu Suure Munamäe torni. Lipp võeti Võru rajooni täitevkomitee ja Haanja sovhoosi partorgi mahitusel maha. 

 14. juuli 

Kolonn osales Rahvarinde kõnekoosolekul Kubja laululaval. Seadsime rahvahääletusele ettepaneku sinimustvalge lipu heiskamiseks Suure Munamäe torni. Rahvas kiitis lipuheiskamise heaks. 

15. juuli kell 12.00 

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 heiskas Suure Munamäe torni Eesti rahvuslipu. Sellest ajast peale on tornis lehvinud taas Eesti lipp. 

18. juuli 

Pöördusime Võru linna täitevkomitee poole taotlusega loa saamiseks oma infostendi ülesseadmiseks. 

21. juuli 

Kolonn kirjutas pöördumise Võru linna täitevkomiteele üksteisemõistmiseks ja koostööks. Vastust ei tulnud. 

23. juuli 

Noorte Hääl avaldas kirjutise «Võru 1987–1988». Kirjutis kajastas esmakordselt tõelähedaselt, mis tegelikult toimus 21. oktoobril Võrus. 

25. juuli

Saatsime Võru linna täitevkomiteele kirja, milles teatasime, et viime läbi miitingu Eesti rahvusväeosade taastamise toetuseks. 

26. juuli 

Kolonn korraldas miitingu Võru sõjakomissariaadi ees. 

1. august

Kolonn seadis Võrus üles oma infostendi.  

2. august 

Töörahva Elu avaldas prokuröri kirjutatud Kolonnivastase artikli. Kolonni vastuartikleid leht ei avaldanud. 

3. august 

Võru prokurör varastas isiklikult Kolonni infostendilt kolm artiklit. 

4. august 

Kommunaalettevõtete kombinaadi vene rahvusest töölistele anti käsk infostendi varastamiseks. 

Kolonn alustas kolm päeva kestnud piketti Võru kohtumaja ees. Levitati selgitavat lendlehte. Oma nõudmise toetuseks kogusime kolme päevaga 262 allkirja. Kohal käis Eesti Televisioon ja Eesti Raadio. Kohalikus ajalehes vaikiti toimunu maha. 

7. august 

Kolonn osales Haanjas Võru Skautsalga taastatud 7. ratsa-rügemendile pühendatud samba taasavamisel. 

10. august 

Kolonn levitas okupatsioonivastast lendlehte kutsega MRP miitingule. 

16. august 

Eesti Kristlik Demokraatlik Liiga saatis Võru RSN Täitevkomiteele kirja Kolonni nõudmiste toetamiseks. 

18. august 

Ainile mõisteti rahvakohtu otsusega sõjakomissariaadi ees korraldatud miitingu eest 100-rublane rahatrahv. 

Saatsime tänukirja Eesti Kristlikule Demokraatlikule Liigale. 

23. august 

Kolonn korraldas ja viis läbi MRP demonstratsiooni. 

25. august 

Toimus Kolonni VI üldkoosolek. Ain Saar astus juhi kohalt tagasi. Uueks Kolonni juhiks valiti Heino Pilv. 

6. september 

Toimus venelaste ja eestlaste vaheline lööming Suvorovi linnaosas, mille organiseerimises süüdistas KGB Ain Saart.

7. september 

Ain Saarele esitati KGB poolt suusõnaline süüdistus rahvaste-vahelise vaenu õhutamises ja löömingu organiseerimises. 

8. september 

Võru rahvakohus karistas Ain Saart kohtuhoone ees toimunud piketi korraldamise eest ning määras rahatrahvi 100 rubla. 

Töörahva Elu avaldas Kolonni infoosakonna kirjutise, milles mõisteti hukka 6. septembril toimunud lööming, ja lükkas tagasi Ain Saarele esitatud süüdistused.  

14. september 

Toimus Kolonni VII üldkoosolek. Heino Pilv astus tagasi Kolonni juhi kohalt. Kolonni hakkas taas juhtima Ain Saar. 

25. september 

Kolonn osales Urvastes Tullio Lindsaare mälestuskivi avamisel. 

26. september

Kolonn osales Kanepis Vabadussamba taasavamisel. Kanepi rahvas tänas Kolonni materjalide eest, mille olime kinkinud taastajatele. 

12. oktoober 

Kolonni esindaja osales parteikomitees toimunud «Suure ringi väiksel foorumil». 

16. oktoober 

Osalesime Kolonniga Vastseliinas taastatud Vabadussamba avamisel. 

20. oktoober 

Töörahva Elu avaldas esmakordselt Kolonni teate miitingu kohta kalmistul. 

21. oktoober 

Toimus Kolonni aastapäeva tähistamine kalmistul ja kultuurimajas Kannel. 

25. oktoober 

Töörahva Elu avaldas taas negatiivse kirjutise «Mis mulje jättis Kolonni matus?». 

28. oktoober 

Kolonni VIII üldkoosolek. Võru skautsalk lahutatakse kolonnist. Kinnitatakse uued tegevussuunad. 

2. november 

Kolonn korraldas hingedepäeva ürituse Vabadussõjas langenute kalmistul. 

7. november 

Kolonn osales Rahvarinde miitingul «demokraatia toetuseks». Veetornis lehvis 20 m pikkune Kolonni lipp. 

15. November

Töörahva Elu kirjutas, et Kolonni tegevust pooldas rahvaküsitluse andmeil 30–40% küsitletuist. 

20. november

Kolonn saatis Põlva raudteejaamast lippude lehvides ja austusavalduste saatel Ain Saare ja tema pere Moskva rongile. 

22. november 

Toimus Kolonni IX üldkoosolek. Valiti uus volikogu ja uueks koloneliks sai Kalmer Vaindlo. 

Töörahva Elu avaldas Kolonni teate, milles lükatakse ümber väited, nagu oleks Kolonn oma tegevuse ja mõtte ammendanud. 

28. november 

Kolonn viis läbi mälestusmiitingu Võru kalmistul Vabadussõja alguse meenutuseks.

29. november

Töörahva Elu avaldas Kolonnivastase kirjatöö «Masendav tähtpäev». 

24. detsember 

Lauluisa pargis meenutab Kolonn Lydia Koidulat. Kolonni ühiskülastus Katarina kirikusse