default_mobilelogo

9. oktoober

Argo Männimets ja Ain Saar alustasid korrastustöid Vabadussõjas langenute kalmistul Võrus. 

12. oktoober 

Tekkkis mõte korraldada mälestusmiiting. 

13. oktoober 

Kalmistule tuli vanem naisterahvas, kes andis meile foto vabadussõdalaste kalmistust.  

15. oktoober 

Kinnitatati miitingu läbiviimise päev – 21. oktoober. Samal päeval alustati kutsete trükkimist ja levitamist.16. oktoober 

Moodustati eriüksus «Keissi» (mingeid dokumete ei vormistatud), mis pidi olema Võru Muinsuskaitse Klubi juures tegutsev töögrupp. 

17. oktoober 

Kalmistule tuli KGB Võru osakonna ülem, alampolkovnik, ning selgitas, et miitingu läbiviimine on tarvis kooskõlastada Võru RSN Täitevkomiteega. Selleks pakkus ta ise välja aja – 19. oktoobri kell 11.00. 

19. oktoober 

11.00 kohtusime Võru Rajooni RSN TK esimehega, kes keelas «klassivaenlaste» mälestamise. 

16.00 tulid kalmistule KGB Võru osakonna ülem, SAO ülem ja kaks miilitsatöötajat Tallinnast. Meid ähvardati §-dega 68 ja 190 miitingu läbiviimise korral.

20. oktoober 

10.45 teatas Ain Saare ülemus, et ta on kohustatud minema rajooni täitevkomitee erakorralisele istungile. Sama korraldus anti Argo Männimetsale. Täitevkomitee istungil teatati rajooni täitevkomitee ametlikust otsusest, mis keelas leinamiitingu läbiviimise Võru kalmistul 21. oktoobril. Sama päeva õhtul tuli kalmistule Võru rajooni komsomolikomitee l. sekretär, kes proovis noori oma lubadustega ära osta. Samaaegselt ilmus kalmistule SAO uurimisosakonna ülem Endel Vahing, kes hoiatas Ain Saart, et öösel alustatakse arreteerimisi. 

21. oktoober 

Mälestusmiitinguga seotud noored Argo Männimets, Meelis Ivask ja Ain Saar võeti hommikul Nõukogude armee esindajate poolt kinni ning toimetati Tallinna Sõjakomissariaati. Vaatamata sellele kogunes Võru kalmistu ette kell 18.30 u 3500 inimest. Neil oli vastas 400 miilitsa-, rahvamaleva ja KGB töötajat. Väidetavalt oli Punaarmee Võru garnisonis kõrgendatud lahinguvalmidus. 

Vaatamata võimude keelule murdsid võrulased läbi kalmistut piiravast miilitsa ja rahvamalevlaste ahelikust ning suundusid Vabadussõjas langenute kalmistule, kus toimus mälestusmiiting. 

Vahetult enne läbimurret arreteeriti Mia-Ly Saar. Saanud sellest kuulda, suundus umbes 1000 vihast võrulast kesklinna. Peade kohale kerkis sinimustvalge lipp. Nõuti Ain Saare ja tema naise vabastamist. Mia-Ly Saar vabastatigi. 

Kuulda saanud, et Ain Saar on viidud sõjakomissariaati, suunduti Punaste küttide väljakult edasi Võru sõjakomissariaadi juurde. Purustati mõni aken. SAO töötajal Endel Vahingul õnnestus võrulasi rahustada ja võrulased suundusid kodudesse. 

23. oktoober 

Taotleti pressikonverentsi, et Ain Saar ja Argo Männimets saaksid anda oma selgitusi 21. oktoobrist ja sellele eelnenust. Parteikomitee keelas pressikonverentsi läbiviimise. 

Okupatsioonivõim alustas repressioonidega. Vallandati Võru Mööblivabriku tööline Argo Männimets. 

23. oktoober 

Noorte Hääl avaldas artikli «Huligaanitsemine Võrus». 

24. oktoober

Töörahva Elu avaldas artikli «Huligaanitsemine mõisteti hukka». 

26. oktoober 

Töörahva Elu avaldas artiklid «Ain Saarele, endisele kasvandikule» ja «Enam loovat tööd, noored!». 

30. oktoober 

Noorte Restauraatorite Klubi «OTTO» moodustamine. 

3. november 

Noorte Restauraatorite Klubisse oli registreerunud 84 liiget. 

4. november 

Raul Koppel, Anti Neering, Marko Kööbi, Kadi Kuus, kes osalesid Vabadussõjas langenute kalmistu korrastamises, said rahalise trahvi 21. oktoobril «huligaanitsemise» eest. 

7. november 

Oktoobriparaadil Punaste Küttide väljakul demonstreeritakse Peeter Saare eestvedamisel loosungiga «Vähem valet, seltsimehed!». 

Demonstratsioonis osalesid veel Meelis Ivask, Argo Männimets, Ain Saar ja Raul Koppel. 

18. november 

Vabadussõjas langenute kalmistul tähistasid NRK «OTTO» liikmed Läti Vabariigi aastapäeva sinimustvalge lipu all. 

21. november 

Noorte Restauraatorite Klubi «OTTO» viis läbi Lauluisa pargi korrastamise. 

29. november 

Ain Saar sai anonüümse kirja, milles toetati noorte rahvuslikku ettevõtmist. 

8. detsember 

Vabariiklik Restaureerimisvalitsus keeldus Noorte Restauraatorite Klubi «OTTO» moodustamisest Võru osakonna juures.13. detsember 

Moodustati Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr. 1 asutav kogu. 

20. detsember 

Toimus Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr. 1 asutamiskoosolek ja Kolonni volikogu esimene koosolek. 

21. detsember 

Kolonn alustas korjandust 21. oktoobri salatrahvide hüvitamiseks. 

22. detsember 

Toimus Vabadussõjas langenud sõdurikalmude jõulukorda seadmine. 

23. detsember

Korjandus lõppes. Trahvitutele saadeti raha jõulukingina posti teel koju. 

24. detsember 

Kolonn viis läbi L. Koidula luuleõhtu. KGB varastas sinimustvalge lipu. Vabadussõjas langenute mälestamine Võru kalmistul