default_mobilelogo

29. jaanuar
Kolonn osales Valgas toimunud Paju lahingu mälestusmatkal ja miitingul.

2. veebruar
Toimus kõigi poliitiliste ühenduste meeleavaldus Punaste Küttide väljakul. Hiljem toimus Kolonni organiseeritud mälestustseremoonia kalmistul.

6. veebruar
Kolonn osales Võrumaa poliitiliste ühenduste konsultatiivnõukogu loomisel.

24. veebruar
Kagukaar avaldas Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr. 1 deklaratsiooni.

28. veebruar
Avati Kolonni ametlikul infostendil I väljapanek.

2. märts
Seoses Punaarmee lisavägede sisse-toomisega Võru rajooni korraldas Kolonn piketi raamatukogu ees Indrek Toomele, kes viibis tol päeval Võrus.

9. märts
Koostöös Eesti Rohelise Liikumisega viidi läbi kohtumine sõltumatu saadikukandidaadi Maarika Villaga.
Kolonn alustas agitatsiooni- ja valimiskampaaniat Maarika Villa toetuseks.

13. märts
Kolonn osales konsultatiivnõukogu II istungil.

16. märts
Kolonni infostendi II materjali väljapanek.

22. märts
Kolonn osales NSV Liidu ÜN saadikukandidaatide foorumil kinos Noorus.

25. märts
Kolonn osales küüditatute mälestus-päeva jumalateenistusel Võru Kata-rina kirikus ja viis läbi mälestus-miitingu Võru raudteejaamas.

2. aprill
Kolonn osales Viljandis Rahvarinde miitingul.

10. aprill
Toimus konsultatiivnõukogu III istung. Kolonn toetas ühisdeklaratsiooni Nõukogude armees valitseva korralageduse vastu.

14. aprill
Kolonn viis läbi protestidemonstratsi-ooni Võru sõjakomissariaadi ees. Koguti allkirju konsultatiivnõukogu ühisdeklaratsiooni toetuseks.

15. aprill
Kolonn osales III noortefoorumil Tartus.

15.–24. aprill
Ain Saar esines Soomes loenguga «Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 ja tema tegevus». Loengud viidi läbi seitsmes erinevas Soome linnas.
Soome ajakirjanduses kirjutati Kolonnist.

12.–14. mai
Kolonni esindajad osalesid Tallinna Sõltumatu Maleva laagris Toolsel.
 
13. mai
Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 liikme Juhan Pruuli matused.
Kolonn osales EKK Võru Kodanike Komitee moodustamises.

8. juuni
Kolonni esindajad osalesid Võru Sõjakomissariaadis toimunud kohtu-misel alampolkovnikuga Moskvast. Arutati alternatiivteenistuse võimalusi.

22. juuni
Võru Teataja avaldas lehes Kolonni miitingu teate.

23. juuni
Kell 19.00 toimus Võru kalmistu kabeli risti (taas)paikapanemine ning  mälestusmiiting Vabadussõja ausamba juures.

4. juuli
Kolonni infostendi III väljapanek.

21. juuli
Kolonn võõrustas Tallinna Sõltumatu Maleva esindajat Heiki Riimi Võrus.

27. juuli
Järjekordne vandalismiakt Vabadus-sõjas langenute kalmistul. Lilled samba ümber olid välja kistud ja kuivama jäetud.

4. august
Kolonni infostendi IV väljapanek.

14. august
Kolonn osales kohtumisel Võrus dessantväeüksuse esindajaga. Arutusel oli punaväelaste omavoli Võru linnas.

15. august
Kolonn osales EKP Võru Rajoonikomitee saalis toimunud kohtumisel EKP KK ideoloogiaosakonna juhataja asetäitja Georg Sootlaga.

18. august
Kolonn vahetas välja Vabadussõja monumendil risti.

22. august
Kolonn osales Põlva kohtumaja ees korraldatud piketis Erkki Luige toetuseks, kes keeldus sõjaväeteenistusest Nõukogude armees.

23. august
Kolonn sõitis Viljandimaale ja osales Balti ketis.

29. august
Kolonn osales konsultatiivnõukogu istungil, millel tehti ühisavaldused Nõukogude armeele ja Indrek Toomele.

29.–31. august
Kolonni esindaja osales Paliveres Läänemaa Sõltumatu Noorte Kolonni laagris.

12. september
Kolonn osales EKP Võru Rajoonikomitees toimunud kohtu-misel Balti sõjaväeringkonna esinda-jatega.

14. september
Kolonni infostendi V väljapanek.

15. september
Kolonn osales konsultatiivnõukogu istungil.

20.–22. oktoober
Järveres toimus Kolonni sügislaager.