default_mobilelogo

kronoloogia

9. oktoober

Argo Männimets ja Ain Saar alustasid korrastustöid Vabadussõjas langenute kalmistul Võrus. 

12. oktoober 

Tekkkis mõte korraldada mälestusmiiting. 

13. oktoober 

Kalmistule tuli vanem naisterahvas, kes andis meile foto vabadussõdalaste kalmistust.  

15. oktoober 

Kinnitatati miitingu läbiviimise päev – 21. oktoober. Samal päeval alustati kutsete trükkimist ja levitamist.16. oktoober 

Moodustati eriüksus «Keissi» (mingeid dokumete ei vormistatud), mis pidi olema Võru Muinsuskaitse Klubi juures tegutsev töögrupp. 

17. oktoober 

Kalmistule tuli KGB Võru osakonna ülem, alampolkovnik, ning selgitas, et miitingu läbiviimine on tarvis kooskõlastada Võru RSN Täitevkomiteega. Selleks pakkus ta ise välja aja – 19. oktoobri kell 11.00. 

4. jaanuar 

Ilmus Kolonni häälekandja Avalik Arvamus esimene number. 

9. jaanuar 

Toimus Kolonni teine üldkoosolek. Raivo Paasi eestvedamisel tehti pöördumine «Üleskutse teineteise-mõistmisele». 

Kolonni liige Meelis Ivask vallandatati töölt. 

13. jaanuar 

Kolonn osales kultuurimajas Kannel läbi viidud kohtumisel rajoonijuhtidega. 

27. jaanuar 

Kolonn kirjutas järelepärimise Eesti Televisiooni selgituse saamiseks, miks Ain Saar telesaatest «Kaks takti ette» välja jäeti. 

22. veebruar
Võru Teataja avaldas teate, et Kolonni poolt kandideerib Eesti Kongressile Ain Saar.

23.–24. veebruar
Toimusid Eesti Kongressi valimised. Kolonni kandidaati toetas Võru linna valimisringkonnas 2628 valijat.

11.–12. märts
Eesti Kongressi I istung. Võru ja Kolonni esindaja Ain Saar esines sõnavõtuga piiriüksuste idee toetuseks.

14. märts
Toimus Kolonni üldkoosolek, millel jagati kätte liikmemärgid.

26. mai
Kolonni osalusel toimus Kaitseliidu Võru maleva taasasutamine.
Kaitseliidu II koosolekul valiti Kolonni auliige Kalju Rohtlaan Kaitseliidu Võru maleva pealikuks. Kolonni liige Aavo Savitsch valiti jaoülemaks.

29. jaanuar
Kolonn osales Valgas toimunud Paju lahingu mälestusmatkal ja miitingul.

2. veebruar
Toimus kõigi poliitiliste ühenduste meeleavaldus Punaste Küttide väljakul. Hiljem toimus Kolonni organiseeritud mälestustseremoonia kalmistul.

6. veebruar
Kolonn osales Võrumaa poliitiliste ühenduste konsultatiivnõukogu loomisel.

24. veebruar
Kagukaar avaldas Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr. 1 deklaratsiooni.

28. veebruar
Avati Kolonni ametlikul infostendil I väljapanek.

2. märts
Seoses Punaarmee lisavägede sisse-toomisega Võru rajooni korraldas Kolonn piketi raamatukogu ees Indrek Toomele, kes viibis tol päeval Võrus.

9. märts
Koostöös Eesti Rohelise Liikumisega viidi läbi kohtumine sõltumatu saadikukandidaadi Maarika Villaga.
Kolonn alustas agitatsiooni- ja valimiskampaaniat Maarika Villa toetuseks.

Kolonni tegevus oli peatatud